Share |

 

Levenseindecoach

 

Meedenken over:

 • Hoe kan ik regie houden over mijn laatste levensfase?
 • Wil ik nog behandeling ondergaan?
 • Wie beslist over mij als ik het zelf niet meer kan?
 • Wat versta ik onder waardig sterven?
 • Op welke wijze wil ik contact houden met mijn naasten en met wie?
 • Hoe wil ik mijn uitvaart vormgeven?
 • Waar wil ik zelf over beslissen en wat laat ik aan anderen over?
 • Hoe regel ik mijn nalatenschap?
 • Hoe kan ik er met mijn kinderen over spreken?

 

 • Individueel: coaching; meegaan naar arts; organiseren van zorg
   
 • Gespreksgroepen begeleiden
   
 • Themabijeenkomsten​ organiseren

 • Familiegesprekken leiden

 

| Lees meer

 

Vertrouwenspersoon

 

Gesprekspartner:

 • Stoom afblazen, sparren, advies bij ongewenste omgangsvormen zoals pesten, geweld, discriminatie of (seksuele) intimidatie

 

Adviseur:

 • Wat te doen bij het signaleren van integriteitskwesties als financiële schendingen, misbruik van positie/belangenverstrengeling, lekken/misbruiken van informatie, misbruik bedrijfsmiddelen, overtreding interne regels?
 • Beleid ontwikkelen voor (on)gewenste omgangsvormen of klokkenluidersregeling

 

Coach:

 • Als externe vertrouwenspersoon behulpzaam zijn voor een intern vertrouwenspersoon.

 

| Lees meer

 
Centraal voor mij staan: eigen regie, openheid, frisse blik, zoeken naar mogelijkheden.
 

| Lees meer over mij

 

"Wie geestelijk vrij is hoeft zich niet te laten verlammen door taboes, door schuldgevoel en door materiële omstandigheden."

 

 

Joke Smit: Het onbehagen bij de vrouw (1967)

 

 

 

Gon Veltkamp