Share |

Opleiding en cursussen

 

  • Sociologie, specialisatie voorlichtingskunde (communicatietrainingen) en andragologie, (RU-Utrecht/Landbouwhogeschool Wageningen, doct. 1974)

 

  • Diverse cursussen over sterven en rouwen: o.a. Keuzes rondom het naderend levenseinde (Ton Vink); Den Alerdinck 

 

  • Vertrouwenspersoon: Ongewenste omgangsvormen (2010-2011); Integriteit (BIOS/Nyenrode 2013), diverse studiedagen o.a. jurisprudentie, social media
     
  • Allround mediator (The Lime Tree 2000) en bijscholingscursussen op het gebied van arbeidsmediation

 

  • Diverse coachings- en communicatiecursussen (o.a. geweldloze weerbaarheid, e-coaching, coaching bij werkstress en burnout)

 

  • Diverse cursussen filosofie (Basisopleiding praktische filosofie ISvW; ethiek, socratisch vragen stellen, levenskunst)

 

  • Leergang senior management (Hogescholl Utrecht 1992)

 

Profiel

 

Sinds de oprichting van mijn bureau in 1991 heb ik voornamelijk opdrachten uitgevoerd in de zorg als interim- en projectmanager. Onderdeel van mijn bureau was ook mijn rol als extern vertrouwenspersoon, coach, conflictbemiddelaar en gespreksleider. Opdrachten op dat terrein kwamen uit de gezondheidszorg, het bedrijfsleven, onderwijs en welzijnswerk. Voor die tijd had ik gedurende 10 jaar winkel-galeries, waarbij ik veel jonge ontwerpers coachte bij de start van hun bedrijf. Van 1998 - 2017 maakte ik deel uit van diverse raden van toezicht van organisaties op het gebied van zorg en welzijn.

 

Momenteel richt ik mij geheel op mijn werk als levenseindecoach en extern vertrouwenspersoon.

 

Al in de jaren zeventig hield ik me in de GGZ bezig met een project ‘omgaan met sterven en rouwen’. Later als zelfstandig coach en interimmanager gaf ik trainingen aan medewerkers terminale thuiszorg en herintreedsters in de zorg. Bij het begeleiden van een dierbare in zijn laatste levensfase besefte ik hoe belangrijk een gesprekspartner is. Die is niet altijd aanwezig in de eigen omgeving. En soms is het ook prettiger om juist iemand te praten die niet te nabij is. Dat leidde tot mijn keuze voor een rol als levenseindecoach.

 

Centraal voor mij staan: eigen regie, openheid, frisse blik, zoeken naar mogelijkheden. 

 

Klik hier om de tekst aan te passen

Klik hier om de tekst aan te passen