Share |

Nieuws

 

Gespreksgroep: NIEUWE DATA

Gezamenlijk stilstaan bij je eigen dood

Deze gespreksgroep vindt plaats in samenwerking met Humanistisch Verbond Eemland en Humanitas Eemland.

 

4 x in Amersfoort: 2, 9, 16 december, de 4e bijeenkomst wordt im overleg met de deelnemers in januari gehouiden, 14.00-16.00 uur. We komen bijeen in een ruimte die voldoet aan de RIVM-richtlijnen i.v.m. corona.  

Kosten 65,- Euro, voor leden HV en vrijwilligers van Humanitas 60,-. 

 

In een kleine groep praten over wat je bezig houdt bij je eigen levenseinde, dat ver weg kan zijn of dichtbij. Het is geen

rouwverwerkingsgroep en geen therapie. Met elkaar bespreken we thema’s die de deelnemers gezamenlijk kiezen.

-        Ervaringen met de dood van anderen: welke vragen roepen die op voor mijn eigen levenseinde?

-        Wat zou ik willen bespreken met mijn naasten en hoe doe ik dat?

-        Wat wil ik nu regelen om eigen regie te houden als ik zelf niet meer kan beslissen? En hoe kan ik dat doen?

 

    Bijeenkomst 1:

    -        Welke ervaringen heb ik met de dood van anderen?

    -        Welke vragen roepen die op voor mijn eigen levenseinde?

    -        Wat is voor mij kwaliteit van leven? 

 

    Bijeenkomst 2

    -        Wat is ‘af ‘ in mijn leven en wat wil ik nog afmaken?

    -        Wat kan ik nu regelen om zoveel mogelijk eigen regie te houden in een fase

              waarin ik zelf niet of moeilijk meer kan beslissen?

    -        Wat wil ik daarvoor nu regelen? Wat helpt daarbij en wat belemmert?

 

    Bijeenkomst 3

    -        Wat kan ik nu regelen voor de fase na mijn overlijden: uitvaart, testament,

              zorg om nabestaanden?

    -        Wat wil ik daarvoor nu regelen? Wat helpt daarbij en wat belemmert?

 

    Bijeenkomst 4

    -        Met wie wil ik wensen over mijn levenseinde bespreken en hoe doe ik dat?

    -        Wat wil en mag ik vragen van mijn naasten?

    -        Welke thema’s zijn blijven liggen die ik nog wil bespreken?

 

Aanmelden s.v.p. mailen naar info@gonveltkamp.nl  of bellen 033-4729647/06-45446009.

 

 

Interview AD 23 mei 2019

 

Levenseindecoach gaat graag het gesprek aan over de ‘laatste keuze’

 

Arnold de Valk Amersfoort

 

Het vrijwillig levenseinde moet bespreekbaar zijn. Met die overtuiging zit Gon Veltkamp (72) maandelijks in de

bibliotheek om er gesprekken over aan te knopen.

 

Ze noemt zich levenseindecoach. Iedereen, of het nou gaat om tieners of hoogbejaarden, moet de regie over zijn

eigen leven kúnnen hebben, is de diepgewortelde overtuiging van de Amersfoortse Gon Veltkamp. Als vrijwilliger

en vertegenwoordiger van de Nederlandse Vereniging voor Vrijwillig Levenseinde (NVVE), zit zij daarom elke
maand in het Eemhuis. Zij heeft dan de rol van vraagbaak over dit thema.
Op haar tafeltje ligt een lange lijst vragen waarover mensen kunnen nadenken vóór ze op gesprek gaan bij de

huisarts over een vrijwillig levenseinde. Ook ligt daar een kaart met daarop alle 48 locaties waar de NVVE spreekuren
biedt over vrijwillig sterven. Die spreekuren zijn, in tegenstelling tot de gesprekstafel van Veltkamp, alleen voor leden.

Om meer mensen te bereiken, houdt NVVE deze pilot voor één jaar. 


U zit hier als vertegenwoordiger van de NVVE, die pleit voor een liberalere euthanasiewetgeving. Hoe onafhankelijk

bent u? ,,Ik zit hier niet om een politieke agenda te promoten, maar om informatie te geven over een vrijwillig 

levenseinde. Over wat wettelijk gezien kan en mag. Ook mensen die in principe tegenstander zijn van euthanasie,

zijn van harte welkom. Zo bestaat er een groep mensen die overlijden door het vrijwillig stoppen met eten en drinken 

als natuurlijke dood ziet. Ook bij wet wordt dat niet als euthanasie gezien.’’ Dat is een sprekend voorbeeld van, zoals

Veltkamp het noemt, ‘de regie over het eigen leven nemen’. Dat kan onder meer door het opstellen van een

‘wilsverklaring behandelverbod’. In zo’n akte staat wat de medische wensen zijn van een persoon in het geval die niet

meer in staat is daar over te beslissen. De wilsverklaring is rechtsgeldig, ook al is een bezoek aan de notaris niet

verplicht. Wat staat er in eigen uw wilsverklaring? ,,Dat als ik blijvend wilsonbekwaam ben, ik niet wil blijven leven.’’
Als u in een ongeneselijke coma terechtkomt? ,,Ja, maar ook als ik zwaar dement zou raken. Dat is een grijs gebied.
In een ander soort wilsverklaring staat dat mijn man in dat soort situaties over mij mag beslissen.’’ 

 

Wat wilt u bereiken met de informatiestand? ,,Mensen aan het denken zetten. Een man met wie ik in gesprek raakte,

bleek begonnen te zijn aan een wilsverklaring, maar had die nooit afgemaakt. Die lag ergens in de keukenla. Misschien

dat ons gesprek ertoe leidde dat hij hem af is gaan maken. Dat is een positief resultaat. Verder wil ik mensen

informeren. Er is gewoonweg te weinig bekendheid over dit soort zaken. Zelfs bij artsen. Als ze de vraag krijgen of

ze bereid zijn euthanasie uit te voeren, zeggen sommigen: ‘Dat zien we dan wel weer.’ Nee! Zoiets moet je vastleggen.

Dat geeft rust en duidelijkheid aan degene met de euthanasiewens.’’ 

 

U begeleidt vanuit uw beroep onder meer mensen van wie het vrijwillig levenseinde nadert. Is dat geen loodzwaar

werk? ,,Nee! Juist niet. Die gesprekken zijn juist ontdaan van alle poespas. Ze gaan over de fundamentele dingen

in het leven, zoals angst voor de dood. Of juist over hoe blij mensen zijn dat er een eind aan komt. Bij veel van hen

valt er een enorme last van hun schouders. Dat zorgt juist voor heel fijne gesprekken.’’

 

Gon Veltkamp is elke eerste woensdag van de maand van 14.00 tot 15.00 uur te vinden in de centrale Eemhuis aan

het Eemplein in Amersfoort.

 

 

 

 

Nieuw: leesgroep Levenseinde

 

Plaats Amersfoort.

Data: in overleg met belangstellenden te bepalen.

Kosten 65,- Euro, voor leden HV en vrijwilligers van Humanitas 60,-. 

 

 

Reacties op gespreksgroepen 2017/2019

 

 • Dank je wel voor deze vier bijeenkomsten! Het heeft mij op weg geholpen om te starten met de regie over mijn eigen levenseinde en vooral heeft het mij geïnspireerd om er met anderen (vrienden en familie) over te gaan praten.
 • Het open met elkaar van gedachte wisselen over onze eigen dood, mede door de professionele en bijzonder fijne begeleiding!

 • Mogelijkheid vanuit de groep om hun deel neer te zetten. Hier heb je echt de tijd voor genomen!

 • Hartelijk bedankt voor alle informatie, de uitstekende begeleiding en het vertrouwen dat jij bij de deelnemers onderling wist  te bereiken.
 • Met grote waardering heb ik deelgenomen aan de eerste groep. Je beschikt over zeer veel materiaal en kunt vlot specifieke vragen van

  deelnemers uitzoeken en beantwoorden. 

 • Uitwisseling a.d.v. ervaringen; eerlijke 'verhalen'.

 • Ondersteunend en stimulerend hoe eigen regie te nemen.

 • De herhaling maakte dat ik weer alert ben geworden om de zaken opnieuw te bekijken. Er is meer veranderd dan ik in de gaten had.

 • Duidelijke uitleg en tijd voor uitwisseling en informatie. Veel op papier vond ik ook heel fijn omdat ik nu tijd heb om alles nog eens rustig na te lezen en met het thuisfront te bespreken. 

 

 

Uit Nieuwsbulletin van Humanistisch Verbond Eemland, 2017-1

 

Verslag van Gespreksgroep winter 2016-2017

 

´Gezamenlijk stilstaan bij je eigen dood´

In een kleine groep spraken wij over wat ons bezighoudt bij ons eigen levenseinde, die ver weg kan zijn of dichtbij.

Aan de hand van thema´s zijn er 4 bijeenkomsten geweest waar volop ruimte was om te verhalen over ervaringen met de dood van anderen, en wat dit betekent voor eenieder met zijn/haar eigen dood.

Dit onder begeleiding van levenseindecoach Gon Veltkamp en voor alle duidelijkheid, de gespreksgroep is geen rouw- of therapiegroep.

Naast aandacht voor praktische zaken over voor en na het overlijden, bleek dat met wie ik wil praten over het levenseinde en het doen ervan, niet zo eenvoudig te zijn. Invulling geven aan diverse onderwerpen zoals de manier waarop, plaats, vorm van kist of een andere mogelijkheid bleek nogal uiteen te lopen. Het maakte door de diversiteit aan deelnemers dat het gesprek zeer levendig en openhartig kon zijn. Er was voldoende ruimte om je uit te spreken en de gespreksleider hielp vaak met goede vragen om ons op het juiste pad te houden.

Verschillende opvattingen kon je vanwege de openhartigheid goed uiten. Sommigen willen alles bijtijds geregeld hebben en niet wachten tot het laatste moment. Anderen zijn nog steeds aan het worstelen met dingen die eigenlijk moeten, maar we steeds weer vooruit schuiven. Door er zo over te praten kom je ook tegen wat je eigenlijk moet doen. Wellicht zorgt deze gespreksgroep dat je zaken gaat regelen. Het helpt zeker om je gedachten op een rij te zetten.

Er werd door een deelnemer over de gespreksgroep een mooie opmerking geplaatst: praten over de dood is ook praten over het leven.

Dat we het allemaal fijn vonden bleek aan het eind dat we zelfs na deze 4 bijeenkomsten nog in deze groep doorgaan met communiceren over alles wat met de dood te maken heeft.

 

Christien (deelneemster)