Share |

Levenseindecoach

Meedenken en praten over:

 

 • Hoe kan ik eigen regie houden over mijn laatste levensfase?
 • Wil ik nog behandeling ondergaan?
 • Wie mag over mij beslissen als ik het zelf niet meer kan?
 • Wat versta ik onder waardig sterven?
 • Wanneer kan ik in aanmerking komen voor euthanasie?
 • Op welke wijze wil ik contact houden met mijn naasten en met wie?
 • Welke activiteiten wil ik nog ondernemen en hoe organiseer ik die?
 • Hoe wil ik mijn uitvaart vormgeven?
 • Waar wil ik zelf over beslissen en wat laat ik aan anderen over?
 • Hoe regel ik mijn nalatenschap?
 • Hoe kan ik over mijn dood praten met mijn partner/kinderen/familie/vrienden?

 

Individueel:

 

 • Coaching; 
 • Voorbereiden van en meegaan naar afspraken bij arts, thuiszorg, notaris, uitvaartbegeleider;
 • Begeleiden van familiegesprek;
 • Organiseren van zorg en plannen van bezoek in de laatste fase.

 

Op veel momenten kunnen mensen behoefte hebben aan een coach. Een beroep doen op een coach is heel gebruikelijk bij werkproblemen, het maken van loopbaankeuzes, bij het verbeteren van persoonlijke effectiviteit. Maar in een essentiële periode als die van het levenseinde kan ook de behoefte aan een coach groot zijn. Iemand die meedenkt over wat je in je laatste levensfase wilt en hoe je dat kunt organiseren als je krachten afnemen, die kan helpen zo met je naasten om te gaan zoals jij dat zelf wenst, die luistert als je wil terugblikken op je leven.

Uitgangspunt is eigen regie van de cliënt. Van een cliënt die zelf de eigen regie niet meer kan of wil hebben kunnen in overleg organisatorische taken worden overgenomen.
 

Zorg verlenen en financiële transacties vallen buiten het aanbod.

Gespreksgroepen: Gezamenlijk stilstaan bij je eigen levenseinde

 

In een kleine groep praten over wat je bezighoudt bij je eigen levenseinde. Dat kan ver weg zijn of dichtbij. Het is geen rouwverwerkingsgroep en geen therapie. Met elkaar bespreken we thema’s die de deelnemers gezamenlijk kiezen.

 

 • Ervaringen met de dood van anderen: welke vragen roepen die op voor mijn eigen levenseinde? Wat is voor mij kwaliteit van leven?
 • Wat is ‘af ‘ in mijn leven en wat wil ik nog afmaken?
 • Wat zou ik nog willen bespreken met mijn naasten en hoe doe ik dat?
 • Wat wil ik nu regelen om eigen regie te houden als ik zelf niet meer kan beslissen? En hoe kan ik dat doen? (levenstestament, euthanasieverklaring, behandelverbod, voltooid leven)

 

De gespreksgroepen bestaan uit 4-8 deelnemers en komen 4x bijeen in Amersfoort. 


Themabijeenkomsten

 

Op verzoek van organisaties kan ik een themabijeenkomst leiden over

 • Hoever reikt zelfbeschikking bij mijn levenseinde?
 • Zolang het nog kan: tijdig nadenken over praktische vragen rondom het levenseinde.

Algemeen

 

 • Ik werk vanuit een humanistische visie.
 • In een gratis kennismakingsgesprek (max. een half uur) bespreken we uw wensen en of er voldoende vertrouwensbasis is om met elkaar in zee te gaan.
 • Honorering vindt plaats op uurbasis met vooraf heldere afspraken, die schriftelijke worden vastgelegd, € 60,- .
 • Schriftelijk wordt vastgelegd dat ik geen erfgenaam van de cliënt kan worden en geen giften zal accepteren.
 • Ik werk samen met enkele collega’s, vast aanspreekpunt bij mijn afwezigheid is contactpersoon Leonie Vogels http://www.leonievogels.nl/, 06-46240872.